CV, Lena Wiklund

Utbildning: 
Konstpedagogik 10p. 2006, Konstfack
Folkhögskollärarprogrammet 40p. 2003
ECDL-datakörkort +
Page Maker7 och Photoshop 5,5 2002
Internet / Multimediaproducent utbildning
34 veckor 1997
Data och marknadsföringskurs för kulturarbetare 1996
Studerat grafik för : Frannco Leidi 1984
Urban Engström 1984
Kristina Munklinde 1985
Wojchek Pakowskij 1985

Lunnevads Folkhögskolas bildlinje 1979 - 1981Separatutställniongar:
Rådhuset i Söderköping, 2006
Art Gallery, Stockholm, 2005
Galleri Gatan, Linköping, 2005
Galleri Ett Motala, 2002
Galleri Curman, 2001

Galleri Isidor, Linköping, separat, 1995
Stenhusgården, Linköping, separat, 1990
Kulturhus Arbis, separat, Linköping, 1987Samlingsutställningar i urval: 
Östergötlands länsmuseum, Se människan 2005
Grafiktrienalen, Konstakademin, Stockholm 2003
Östgötakonstförenings jurybedömda utställningar,
år: 1989 -90 -91 -93 -96 -98 -2000, 2004
Galleri Kronan, Norrköping, okt. 1997
Galleri Rix, Linköping, 1997
Kafégalleriet, Linköping 1997,-98
Galleri Kronan, Norrköping, jan. 1997

Konsthall Passagen, Linköping, 1995
Konstfrämjandet i Östergötland, 1993 - 1995
" Närke "
" Södermanland "
" Värmland "

utst. forts.

Galleri Rix, Linköping, 1993
Mjölby kommun, 1993
Konstforum i Norrköping, 1991
Östergötlands länsmuseum, 1991
Konsthall Alka, Linköping, 1990
Hässleholms kommun, 1990
Göteborgs Konstmuseum, 1889
Saabs konstförening, 1988
Kinda konstförening, 1988
Åtvidabergs konstförening, 1987, 1996
Stenhusgården, Linköping, 1987, 1989, 1990, 1994

Finspångs kommun, 1987


Uppdrag:
Utsmyckning Östergötlands länsmuseum 2005
Utsmyckning, Linköpings kommun, -94 Utsmyckning, AMI, Örebro, -91
Utsmyckning , K-Konsult, Linköping, - 90
Krogen Amerikas Jubileumsmapp -88


Representerad: 
Konstmuséet i Norrköping
Länsmuséet i Östergötland
Landstinget i Östergötland
Linköpings kommun
Norrköpings kommun
Hässleholms kommun
Åtvidabergs kommun
Kulturarbetsförmedlingen i Örebro
SAK
Ett flertal konstföreningar och privata samlingar
Stipendier: 
Linköpings kommuns kulturstipendium år 2000
Marta- Wivvi- och Åke Lijesons stipendium, -95

Olga Nilssons stipendiefond, -93
Kommunalarbetarförbundets kulturstipendium, -88

 
Start - Bilder - Verksamhet- CV - Skapande